Algemene informatie Al meer dan 10 jaar. Sinds 2005 is klussenbedrijfleeuwarden een vertrouwd adres voor alle onderhoudswerkzaamheden aan huis en tuin. Als allrounder kan ik elke klus voor u uitvoeren en zo uw huis- en tuin-wensen realiseren.  Onderhoud aan huis en tuin. Het klinkt zo eenvoudig. In de praktijk kan dit nog wel eens de nodige zorgen opleveren. De juiste kennis en benodigde tijd zijn niet altijd aanwezig. Planning, inkoop en de uitvoering. Eén persoon die met u de plannen bespreekt en deze ook zelf ten uitvoer kan brengen. Kortom: overzichtelijke afspraken en duidelijkheid in kosten en uitvoering. Voor ècht iedere klus? Jazeker…. Grote en kleine klussen. Klussenbedrijfleeuwarden.. voor iedereen Vriendelijke groet, Ate van der Werf
Algemene informatie Al meer dan 10 jaar. Sinds 2005 is klussenbedrijfleeuwarden een vertrouwd adres voor alle onderhoudswerkzaamheden aan huis en tuin. Als allrounder kan ik elke klus voor u uitvoeren en zo uw huis- en tuin-wensen realiseren.  Onderhoud aan huis en tuin. Het klinkt zo eenvoudig. In de praktijk kan dit nog wel eens de nodige zorgen opleveren. De juiste kennis en benodigde tijd zijn niet altijd aanwezig. Planning, inkoop en de uitvoering. Eén persoon die met u de plannen bespreekt en deze ook zelf ten uitvoer kan brengen. Kortom: overzichtelijke afspraken en duidelijkheid in kosten en uitvoering. Voor ècht iedere klus? Jazeker…. Grote en kleine klussen. Klussenbedrijfleeuwarden.. voor iedereen Vriendelijke groet, Ate van der Werf
Privacyverklaring Ate van der Werf / klussenbedrijfleeuwarden.nl     Inleiding: Deze verklaring is van toepassing op alle door Ate van der Werf geleverde producten en diensten. Ate van der Werf heeft ook als handelsnamen: Klussenbedrijfleeuwarden en Klussenbedrijfleeuwarden.nl. Ate van der Werf gevestigd te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die wij verwerken Ate van der Werf verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Ate van der Werf  van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Ate van der Werf in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: Voorletters en achternaam Geslacht Geboortedatum Bedrijfsnaam Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode) Telefoonnummer (mobiel of vast) E-mailadres Bankgegevens Verwerkt Ate van der Werf ook bijzondere persoonsgegevens? Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Ate van der Werf verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens Waarom we gegevens nodig hebben Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Ate van der Werf, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:   • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. • Om goederen en diensten bij u af te leveren. • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens is Ate van der Werf gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Ate van der Werf zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. Hoe lang we gegevens bewaren Ate van der Werf  bewaart uw gegevens zolang er sprake is van Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden Ate van der Werf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@klussenbedrijfleeuwarden.nl. Beveiliging Ate van der Werf hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Ate van der Werf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij [naam bedrijf]toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval [naam bedrijf]gebruik maakt van de diensten van derden, zal [Naam bedrijf] in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Uw privacy rechten Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Ate van der Werf u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@klussenbedrijfleeuwarden.nl. Vragen Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@klussenbedrijfleeuwarden.nl. Dit privacy statement is opgesteld d.d 27-05-2018
Voor kleine en grote klussen
1 persoon voor alle afspraken
Al meer dan 10 jaar
Privacyverklaring Ate van der Werf / klussenbedrijfleeuwarden.nl     Inleiding: Deze verklaring is van toepassing op alle door Ate van der Werf geleverde producten en diensten. Ate van der Werf heeft ook als handelsnamen: Klussenbedrijfleeuwarden en Klussenbedrijfleeuwarden.nl. Ate van der Werf gevestigd te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die wij verwerken Ate van der Werf verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Ate van der Werf  van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Ate van der Werf in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: Voorletters en achternaam Geslacht Geboortedatum Bedrijfsnaam Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode) Telefoonnummer (mobiel of vast) E-mailadres Bankgegevens Verwerkt Ate van der Werf ook bijzondere persoonsgegevens? Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Ate van der Werf verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens Waarom we gegevens nodig hebben Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Ate van der Werf, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:   • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. • Om goederen en diensten bij u af te leveren. • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens is Ate van der Werf gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Ate van der Werf zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. Hoe lang we gegevens bewaren Ate van der Werf  bewaart uw gegevens zolang er sprake is van Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden Ate van der Werf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@klussenbedrijfleeuwarden.nl. Beveiliging Ate van der Werf hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Ate van der Werf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij [naam bedrijf]toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval [naam bedrijf]gebruik maakt van de diensten van derden, zal [Naam bedrijf] in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Uw privacy rechten Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Ate van der Werf u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@klussenbedrijfleeuwarden.nl. Vragen Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@klussenbedrijfleeuwarden.nl. Dit privacy statement is opgesteld d.d 27-05-2018
Werkzaamheden